Pilne i ważne!

Szanowni Rodzice,
dziś wiadomo już z całą pewnością, że obostrzenia w funkcjonowaniu żłobków i przedszkoli potrwają do 18 kwietnia 2021r. jeśli nie dłużej ☹

W tym okresie Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej rząd zobligował nas do pracy w formie powszechnie nazywanej hybrydową. Polega ona na obowiązku zorganizowania w placówkach opieki i edukacji w formie stacjonarnej dla wszystkich dzieci potrzebujących wczesnego wspomagania lub kształcenia specjalnego oraz dzieci rodziców wymienionych w wykazie zawartych w ww. rozporządzeniach. Zdecydowano jednocześnie, że wobec pozostałych wychowanków działania edukacyjne musimy realizować wykorzystując metody i technik kształcenia na odległość. Zachęcamy zatem Państwa serdecznie do systematycznego korzystania z propozycji, które znajdziecie na https://www.facebook.com/naszabajka oraz tutaj

Jednocześnie tym z Państwa, których pozbawiono możliwości korzystania z usług naszych placówek w formie stacjonarnej proponujemy obniżenie czesnego o 21% za pełny miesiąc kwiecień. Jeśli narzucone ograniczenia zostaną przez rząd wycofane w trakcie miesiąca kwietnia obniżka czesnego również ulegnie zmianie proporcjonalnie do tego okresu. Ulga zostanie wyliczona z końcem miesiąc kwietnia i zostanie rozliczona w miesiącu maju. Za zajęcia dodatkowe, w których z oczywistych względów Wasze dzieci nie mogą obecnie uczestniczyć, nie ponosicie Państwo w tym czasie żadnych opłat.

Mam szczerą nadzieję na szybki powrót do normalności jaką Wszyscy znamy i lubimy
Małgorzata Błaszkiewicz – dyrektor „Naszej bajki”

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.