Rozkład dnia

Nasza placówka otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.

Rytm każdego dnia w naszym centrum wyznaczają posiłki.

plac zabawMiędzy nimi przewidzieliśmy czas na zabawę i wszelkiego rodzaju działania z uwzględnieniem wieku dzieci, ich potrzeb i możliwość rozwojowych, zwracając szczególną uwagę na rozwój fizyczny, emocjonalny i społeczny małego dziecka.
Podczas wszystkich podejmowanych przez nas działań staramy się usamodzielnić oraz  rozwinąć czynności samoobsługowe maluszków,  przestrzegając przy tym zasad ochrony zdrowia i higieny.

Przed śniadaniem planujemy:

 • Zabawy swobodne dzieci (konstrukcyjne, manualne, plastyczne, tematyczne, gry stolikowe, układanki, puzzle, oglądanie książek i ilustracji itp…);
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych i higienicznych;
 • Spożywanie posiłków – wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków;
 • Kształtowanie umiejętności  społecznych, wdrażanie do przestrzegania norm i zasad warunkujących zgodną zabawę.

Przed obiadem planujemy:

 • Rozwijanie mowy i myślenia: naukę wierszyków, piosenek, rymowanek, wyliczanek;
 • Twórcze zajęcia, poznawanie świata wszystkimi zmysłami;
 • Twórcze zajęcia plastyczne, zabawy w małego artystę;
 • Swobodne zabawy dzieci w ogrodzie;
 • Zabawy ruchowe  kształtujące sprawność fizyczną;
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych i higienicznych;
 • Spożywanie posiłków – wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłków;
 • Kształtowanie umiejętności społecznych, wdrażanie do przestrzegania norm i zasad warunkujących zgodną zabawę.

Przed podwieczorkiem planujemy:

 • Wyciszenie i relaksację przy muzyce, słuchaniu bajek czytanych przez opiekunki, słuchanie piosenek.

Po podwieczorku planujemy:

 • Swobodne zabawy dzieci w ogrodzie;
 • Zabawy ruchowe kształtujące sprawność fizyczną;
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy i korzystania ze sprzętu sportowego;
 • Zabawy swobodne dzieci (konstrukcyjne, manualne, plastyczne, tematyczne, gry stolikowe, układanki, puzzle, oglądanie książek i ilustracji itp.)

Możliwość komentowania jest wyłączona.