Opłaty

OPŁATY W CENTRUM OPIEKI I RADOSNEJ EDUKACJI MAŁEGO DZIECKA „NASZA BAJKA” w SZCZECINIE.

SKŁADNIKI ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI NASZEGO ŻŁOBKA

 „Nasza bajka”

KWOTA

INFORMACJE DODATKOWE

WPISOWE – OPŁATA REZERWACYJNA

500 zł

Płatne przy podpisaniu umowy jako rezerwację miejsca w żłobku oraz terminu rozpoczęcia procesu adaptacyjnego.

Zostaje zwrócone w całości jeśli rodzice zdecydują o rozwiązaniu umowy:

– po miesiącu adaptacyjnym, przy założeniu że dziecko uczęszczało na przynajmniej połowę zajęć,
bez konieczności uzasadniania powodu rezygnacji.

CZESNE – WARIANT I

Pobyt dziecka w placówce
bez ograniczenia czasowego

1300 zł

 

 

Czesne zawiera pełne wyżywienie dziecka.

Czesne nie jest zwracane w przypadku nieobecności dziecka,
natomiast stawka dziennego wyżywienia tzn. 5 PLN,
jest zwracana jeśli dziecko jest nieobecne, a nieobecność ta została zgłoszona do godziny 9.30 danego dnia.

CZESNE – WARIANT II

Pobyt dziecka w placówce
do 7 godzin dziennie

1200 zł

CZESNE – WARIANT III

Pobyt dziecka w placówce
do 5,5 godzin dziennie lub 3 dni w tygodniu w pełnym wymiarze

1100 zł

CZESNE – WARIANT IV

Pobyt dziecka w placówce
od 2 do 4 godzin dziennie

MOŻLIWY WYŁACZNIE W PIERWSZYM MIESIĄCU ( tzw. miesiąc adaptacyjny)

1100 zł

Nie przewidujemy tzw. „pobytu na godziny” czyli nie przyjmujemy dzieci niezapisanych do naszej placówki na systematyczny pobyt!

Możliwość komentowania jest wyłączona.