Opłaty

OPŁATY W CENTRUM OPIEKI I RADOSNEJ EDUKACJI MAŁEGO DZIECKA „NASZA BAJKA” w SZCZECINIE.

SKŁADNIKI ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI NASZEGO ŻŁOBKA

 „Nasza bajka”

KWOTA

INFORMACJE DODATKOWE

WPISOWE

500 zł

Płatne w dniu podpisania umowy, jako gwarancję miejsca w żłobku i terminu rozpoczęcia procesu adaptacyjnego.

Zostaje zwrócone rodzicom w całości jeśli rodzice zdecydują o rozwiązaniu umowy, po miesięcznym okresie uczęszczania dziecka do placówki, przy założeniu, że dziecko było faktycznie obecne przynajmniej na połowie zajęć, bez konieczności uzasadniania powodu jej rozwiązania.

CZESNE – WARIANT I

Codzienny pobyt dziecka w granicach 7-10 godzin

1200 zł

 

 

Czesne zawiera wyżywienie

Stawka dziennego wyżywienia 5 zł.

Zwracane jeśli dziecko jest nieobecne i nieobecność została zgłoszona przynajmniej dzień wcześniej.

CZESNE – WARIANT II

Codzienny pobyt dziecka w granicach 4-7 godzin

1100 zł

CZESNE – WARIANT III

Codzienny pobyt dziecka w granicach 2-4 godzin

Możliwy jedynie przez pierwszy miesiąc uczęszczania dziecka tzw. miesiąc adaptacyjny

1000 zł

Nie przewidujemy tzw. „pobytu na godziny” czyli nie przyjmujemy dzieci niezapisanych do naszej placówki na systematyczny pobyt!

Możliwość komentowania jest wyłączona.