Misja

Centrum Opieki i Radosnej Edukacji Małego Dziecka „Nasza Bajka” w Szczecinie rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 września 2010 roku.

Jest ono placówką bliźniaczą Przedszkola Niepublicznego Artystyczno-Językowego „Nasza Bajka”, ale przeznaczona jest dla dzieci młodszych i prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjną nad dziećmi  do 3 roku życia.

Gwarantujemy profesjonalną opiekę nad dziećmi, w warunkach zbliżonych do domowych, pełnych ciepła, życzliwości i radości.

Wiedząc jak ważne dla harmonijnego rozwoju dziecka jest jego poczucie bezpieczeństwa, proponujemy rodzicom stopniowe wprowadzanie maluszka w świat „Naszej Bajki” w miarę możliwości czasowych rodziców.
Ma to na celu zminimalizowanie stresu związanego z rozstaniem z rodzicami, wzajemne poznanie, zdobycie zaufania oraz ujednolicenie oddziaływań wychowawczych.

Priorytetem naszej pracy jest dobro każdego maluszka, jego harmonijny i wszechstronny rozwój. Chcemy aby z nami czuło się szczęśliwe i bezpieczne.

Zadania Centrum Rozwoju i Radosnej Edukacji Małego Dziecka „Nasza bajka”:

  • zapewnienie dzieciom opieki w warunkach zbliżonych do domowych,
  • zapewnienie maluszkom poczucia bezpieczeństwa i akceptacji,
  • wspieranie indywidualnego rozwoju każdego dziecka,
  • rozwijanie aktywności małego dziecka poprzez poznawanie świata wszystkimi zmysłami w trakcie zabaw,
  • usamodzielnianie i rozwijanie czynności samoobsługowych,
  • czerpanie radości z odkrywania świata i pokonywania trudności.

Możliwość komentowania jest wyłączona.