Uwaga, przypominamy!

Drodzy Rodzice!

Nie mamy co dłużej się oszukiwać, że COVID 19 i wszystkie „przyjemności” z tym związane nadal omijać nas będą szerokim łukiem. 

Coraz  częściej otrzymujemy wiadomości o chorujących członkach Waszych rodzin, same również już tego doświadczamy i oczywistym staje się fakt, że za chwilę przyjdzie nam się z tym poważnie zmierzyć.   

Mamy nadzieję, że dostrzegacie Państwo nasze dotychczasowe usilne starania, by nadal, mimo wszystko, w miarę skutecznie sprawować opiekę nad Waszymi dziećmi organizując zastępstwa za chorych lub przebywających na kwarantannie nauczycieli i innych pracowników przedszkola, a jest już ich systematycznie niestety spora gromadka. 

Prosimy Was jednak o wsparcie polegające przede wszystkim na bezwzględnym przestrzeganiu wszystkich aktualnie nałożonych przez SANEPID na placówki opiekuńczo – wychowawcze obostrzeń przeciwepidemicznych (obowiązujących już w roku ubiegłym), które przypominamy poniżej: 

1. Wchodząc do placówki każdy dorosły zobowiązany jest do dezynfekcji rąk, a dzieci do dokładnego umycia rączek.

2. Dorośli wchodzący na teren naszej placówki zobligowani są do noszenia maseczek zakrywających nos i usta.

3. Rodzice/opiekunowie nadal poruszają się tylko i wyłącznie w korytarzu/holu na parterze budynku, szatni oraz gabinetach administracji placówki.

4. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający oraz odbierający dzieci zobowiązani są do ograniczenia czasu przebywania na terenie placówki do absolutnego minimum. 

5. Nadal obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia do placówki  zabawek/ przytulanek itp.

6. Rysunki, kolorowanki, prace plastyczne dzieci zabierają do domu tylko w piątki. 

7. Wykonujemy pomiar temperatury wszystkim dzieciom. W razie podwyższonej ciepłoty ciała zostaną Państwo o tym poinformowani i należy dziecko odebrać z palcówki i poddać obserwacji. 

8. Do placówki przyjmowane są tylko dzieci całkowicie zdrowe – to znaczy bez żadnych objawów infekcji (katar, kaszel, temperatura, biegunka, wymioty, wysypka itd).

W razie wystąpienia u dziecka jakichkolwiek objawów chorobowych, w trakcie jego pobytu w placówce, zobowiązani są Państwo do jak najszybszego odebrania dziecka.

Niestety przypuszczać należy, że obostrzenia te pozostaną z nami najprawdopodobniej do przyszłego lata i pozostaje mieć tylko nadzieję, że w tym roku ominie nas zamknięcie placówki.  

A tak już wyłącznie od siebie dodamy, że dla nas najważniejsze pozostaje Wasze wsparcie nas dobrym słowem i życzliwością, wówczas wraca nam wiara, że RAZEM DAMY RADĘ.

Małgorzata Błaszkiewicz – dyrektor przedszkola

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.