Wynik rekrutacji do nowo utworzonej placówki

w miejscowości Bezrzecze, ul. Aloesowa, dotyczący udziału w projekcie pn.: 

„W Naszej Bajce – Terapia i rozwój poprzez edukację artystyczną”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  2014-2020 VIII OsiPriorytetowej – Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechniane edukacji przedszkolnej

W dniu 03 marca 2020 roku, komisja rekrutacyjna w 3 osobowym składzie pod przewodnictwem Dyrektora Przedszkola Niepublicznego Artystyczno – Językowego „Nasza bajka” Małgorzaty Błaszkiewicz, przy udziale wicedyrektora Marzenny Słowikowskiej oraz kierownika projektu Moniki Ciszak dokonała szczegółowej analizy i oceny złożonych do dnia 25 lutego 2020 roku formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie „W Naszej Bajce – Terapia i rozwój poprzez edukację artystyczną” w okresie 01.09.2020-31.08.2021r.który będzie realizowanyw nowo utworzonej placówce przedszkolnej w miejscowości Bezrzecze przy ul. Aloesowej 17.

Do dnia 25.02.2020r. do placówki wpłynęły 33 komplety dokumentów zgłoszeniowych. Wszystkie spełniały wymogi przedstawione w regulaminie konkursu i tym samym wszystkie dzieci zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie. 

Warunkiem ostatecznym zapewnienia sobie miejsca w placówce przedszkolnej jest obustronne podpisanie umowy do dnia 15 kwietnia 2020 r. która zostanie Państwu przesłana drogą elektroniczną.

W związku z niewyczerpaniem puli dostępnych miejsc w projekcie, rekrutacja jest prowadzona dalej, w trybie ciągłym. 

Małgorzata Błaszkiewicz 
dyrektor przedszkola

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.